Verschil tussen beslagvrije voet en vrij te laten bedrag

Lenen
full-icon

Verschil tussen beslagvrije voet en vrij te laten bedrag

  -   Dinsdag 5 augustus 2014  

Verschil tussen beslagvrije voet en vrij te laten bedrag

Wanneer je te maken hebt met schulden en mogelijk met een loonbeslag, heb je mogelijk al de termen beslagvrije voet en vrij te laten bedrag voorbij zien komen. Het zijn beide berekeningen bij het aflossen bij schulden en een beslagvrije voet wordt gebruikt bij een loonbeslag of beslag op een uitkering. Een loonbeslag is meestal niet bedoeld voor een langdurige situatie.

Om een beslagvrije voet te kunnen berekenen heb je diverse informatie nodig. Alleen het loon of de uitkering is hierbij niet voldoende. Vaak worden door gerechtsdeurwaarders foute berekeningen gemaakt, omdat men niet over alle informatie beschikt. Om een bedrag te berekenen is onder meer de volgende informatie nodig: zorg- en huurtoeslag, kosten voor ziektekostenverzekering, hoogte van de huur, extra inkomsten, eventuele inkomen van een partner, inkomen waar beslag op zal worden belegd en het gezinssituatie. Op basis van deze gegevens kan een berekening worden gemaakt.

Vrij te laten bedrag

Het vrij te laten bedrag (ook wel VTLB) is ook een berekening. Deze berekening wordt gedaan door een bewindvoerder en wordt toegepast bij een minnelijk traject via de gemeente of bij een WSNP traject. De bewindvoerder bepaalt welke posten er worden berekent. Een dergelijk traject duurt minimaal 36 maanden en deze periode wordt te lang bevonden om van 90 procent van het bijstandsniveau (in feite de beslagvrije voet) rond te komen. Wanneer je zelf schulden gaat aflossen, dan kun je als uitgangspunt de beslagvrije voet gebruiken om een budget te bepalen. Het bedrag dat overblijft kan worden gebruikt voor het maken van afspraken.

Wanneer je schulden hebt kun je in aanmerking komen voor de schuldsanering. Gedurende bepaalde tijd heb je dan weinig geld te besteden, maar je lost op deze manier wel iedere maand een x-bedrag af. Voordat je een dergelijk traject in gaat krijg je te maken met het vrij te laten bedrag. Het vrij te laten bedrag is een bedrag dat je overhoudt om van te kunnen leven. Het vtlb kan worden berekend met de zogenoemde Recofa-methode. Bij de wettelijke schuldsanering wordt deze methode gebruikt. Uiteindelijk is het zo dat mensen op ongeveer 95% van het geldende bijstandsniveau moeten leven. Bj het bepalen van het bedrag houdt men rekening met het inkomen uit arbeid, gezinssituaties en bijzondere kosten. Hierdoor kan het uiteindelijke vrij te laten bedrag nog worden verhoogd.


Nieuwste artikelen
Goedkoopste autoverzekeringen

Zondag 8 maart 2015