Financiële informatie

Financiële Directorie

Hedgefondsen

  -  Zondag 13 oktober 2013  

In de nu voortwoekerende crisis komt het woord Hedgefonds regelmatig voor in de media. Meestal in negatieve zien als de aanjager van de crisis. Wat is een hedgefonds eigenlijk? Met een hedgefonds wordt getracht het gevaar dat men loopt bij het .. Lees meer

Vastgoed informatie

  -  Zondag 13 oktober 2013  

In het algemeen kan men zeggen dat het beleggen in vastgoed voor de gemiddelde belegger geen aantrekkelijke manier is om zijn geld te beleggen en wel om een aantal redenen. In onroerend goed is vaak moeilijker te handelen dan in financiele producten.. Lees meer

Info indexen

  -  Zondag 13 oktober 2013  

Een belangrijk instrument van de aandelenbeurzen zijn de zogenaamde aandelen-indexen. Om een index te bepalen worden uit de beurs een aantal bedrijven genomen die belangrijk zijn voor de beurs en vervolgens wordt het gemiddelde berekend van de prijs .. Lees meer

Beleggersprofiel

  -  Zondag 13 oktober 2013  

Al een aantal keren is gesproken over de noodzaak van een profilering van de belegger. In dit hoofdstuk gaan we hier wat verder op in. Zoals we gezien hebben moet een belegger zich afvragen welk risico hij wil lopen met zijn geld en welke opbrengst .. Lees meer

Wat zijn aandelen?

  -  Zondag 13 oktober 2013  

Aandelen zijn een vorm van beleggen waarbij de som die betaald is voor de aandelen nooit wordt terugbetaald. De belegger kan zijn opbrengst halen uit de winstuitkering van het bedrijf dat de aandelen heeft uitgegeven. Hoewel dit juridisch niet zo is.. Lees meer

Obligatie informatie

  -  Zondag 13 oktober 2013  

Obligaties zijn een vorm van belegging waarbij bij voorbaat vast staat dat het ingelegde geld terugkomt op een van tevoren vastgestelde datum. Dit staat bekend staat als een vorm met weinig risico, de meeste obligaties worden nl. uitgegeven door .. Lees meer

Nieuwste artikelen
Goedkoopste autoverzekeringen

Zondag 8 maart 2015